PAT Testing

Testarea aparaturii portabile (cunoscută sub numele de "PAT", "Inspecție PAT" sau "Testare PAT") este un proces prin care aparatele electrice sunt verificate din punct de vedere a siguranței în exploatare. Termenul corect pentru întregul proces este cel de inspecție și de testare a echipamentelor electrice.

TESTĂRI PAT

Testările periodice ale instalațiilor electrice și ale echipamentelor de muncă alimentate electric, reprezintă o cerință de securitate în scopul asigurării protecției împotrivă pericolelor generate de defecțiuni ale instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor electrice.

Testarea și verificarea periodică a echipamentelor electrice este o cerință legală specificată în mod direct în HG 1146/2006 – Hotărâre guvernamentală ce stabilește cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă și Legea 319/2006 – Legea sănătății și securității în muncă.

HG nr. 1146/2006 - Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare, fiind interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a fost în conformitate la una dintre aceste verificări.
 

Introducerea In PAT TESTING

PAT Testing reprezintă testarea echipamentelor și aparaturii portabile și cuprinde o serie de verificări și testări prin care echipamentele electrice sunt verificate din punct de vedere al electrosecurității în utilizare.

PROCESUL PAT TESTING

 

Procesul PAT Testing presupune o inspecție vizuală a echipamentului, a cablurilor de alimentare, precum și efectuarea unor teste în funcție de clasa de izolație a echipamentului, astfel:

 • măsurarea rezistenței de izolație;
 • rezistență de izolație Rw (echipament de sudare);
 • RCD t – Timp de declanșare;
 • curent prospectiv de scurtcircuit.
 • timp de descărcare;
 • scurgerile diferențiale;
 • curent de scurgere la atingere;
 • impedanță de buclă;
 • impedanță de linie de înaltă precizie;
 • RRCD Uc – Tensiune de contact;
 • RCD I – Curent de declanșare;
 • HV AC high voltage alternativ curent;
 • măsurarea curentului de scurgere, a curentului de atingere sau a curentului de scurgere substituit;
 • măsurarea parametrilor funcționali: putere aparentă, tensiune de alimentare și curent nominal;
 • măsurători de continuitatea pentru conductorul de legare la pământ (PE);

PSM Grup - Alături de tine

- de peste -

24

ani

O bună carte de vizită a grupului de firme PSM Grup o reprezintă prezenţa noastră în TOPUL anual al FIRMELOR organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, unde am ocupat în fiecare an un loc după cum urmează:

2005
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Desemenea, PSM Grup este acreditată pentru absolut toate activitățile pe care le desfășoară. Acreditările și certificările noastre:

guvernul romaniei

Inspectoratul de stat în construcții

ex

AUTORIZAŢIE INSEMEX

anre

ATESTARE ANRE tip C1A și C2A

TUV Austria

SISTEM INTEGRAT ISO TUV Austria

pat+test+ph.jpg

AM OBLIGAŢIA SĂ ASIGUR VERIFICAREA ŞI TESTAREA PERIODICĂ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE?

• Inspectarea şi testarea periodică a echipamentelor electrice este o cerinţă legală. Aceste verificări vă certifică că apartura electrică nu prezintă riscuri electrice pentru utilizator şi reprezintă una dintre măsurile cele mai importante în gestionarea riscurile privind sănătatea şi siguranţă la locul de muncă.
• Persoanele responsabile cu managementul riscului trebuie să se asigure că echipamentele şi aparatura electrică este inspectată şi testată periodic de către o companie atestată ANRE.
• Toate echipamentele sunt supuse unor condiţii de operare care în timp duce la deteriorarea sau reducerea duratei de viaţă. Aceste condiţii implică expunerea echipamentului electric la umiditate, căldură, vibraţii, daune mecanice, chimice, corozive sau praf.

pat+test+ploiesti+romania.jpg

CINE POATE EFECTUA O TESTARE PAT?

În România nu există nici o cerință de a avea o calificare formală pentru persoanele care desfășoară acest tip de serviciu – testări PAT. Legislația în domeniu, spune că verificările, testările și încercările efectuate în instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de persoane competente, însă nu menționează un punct de reper pentru competență. Din acest motiv, există multe persoane fizice – electricieni, care oferă servicii de verificări și testări instalații și echipamente electrice.
Cu  toate acestea, a devenit o practică acceptată, ca persoanele care operează în această calitate să dețină un certificat de calificare ca electrician, să fie Atestat ANRE și să facă dovadă competenței în testarea PAT printr-un certificat de absolvire a unui curs.

pat+testing+ph+pl.jpg

DE CE TREBUIE SĂ REALIZĂM ACESTE VERIFICĂRI ?

 

Normele de siguranță impun ca aparatele electrice să  fie sigure în exploatare pentru a împiedica vătămarea lucrătorilor.
Astfel, toate echipamente necesită testarea la intervale regulate pentru a asigura siguranța permanentă. Intervalul dintre încercări depinde foarte mult de tipul aparatului, dar mai ales de mediul în care este utilizat.
Legea cere angajatorilor să se asigure că echipamentele electrice sunt menținute în stare bună de funcționare, pentru a preveni un eventual pericolul de natură electrică pentru utilizator.
Dovada Testării PAT este obligatoriu să fie vizibilă pentru lucrători, în formă de informare “Testat PAT pentru siguranța electrică” și ” A nu se utiliza după …”. Etichetele trebuie aplicate pe diferitele părți ale echipamentelor electrice utilizate.
Testarea și inspecția aparaturii portabile, a echipamentelor, dar și instrumentele simple de mână folosite în efectuarea unor operații, trebuie inspectate vizual, dar și din punct de vedere a rezistenței izolației. Aceaste testări și inspecții, se efectuează în cadrul unui sistem de întreținere planificată privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

pat+testing+ph+pl+ro.jpg

ESTE OBLIGATORIE TESTAREA PAT?

Testarea aparaturii portabile (Testarea PAT) nu este reglementată în legislație ca o obligație, ci mai degrabă o cerință privind întreținerea în siguranță a aparaturii portabile, dar și o dovadă de întreținere sistematică pentru toate echipamentele și aparatură portabilă.
Echipamente de testare special concepute pentru inspecții PAT, sunt în măsură să realizeze teste și încercări care să confirme că aparatul supus testării asigură siguranța în exploatare.
Legislația impune că toate sistemele electrice (inclusiv aparate electrice) să fie menținute (în măsura în care este posibil) pentru a preveni pericolele. Aceste testări și încercări ale instalației electrice sunt obligatorii pentru toate clădirile unde există angajați, fie că sunt clădiri publice sau particulare.

Testimoniale

Alexandra Crăciun

Am găsit tot ce am avut nevoie. Au o echipă de profesioniști care răspund cu promptitudine.

Almani Expert SRL

Soluții complete și avantajoase! Recomandăm PSM Grup!

Marius Antonescu

Recomand PSM Grup pentru profesionalismul de care dau dovadă în fiecare zi în relația cu compania noastră. Sunt de departe un punct de reper pentru toți cei din piața din Ploiești. Felicitări!

Contact PSM PAT

Din 1996 comercializăm materiale, accesorii și echipamente pentru instalațiile electrice si de automatizări și oferim servicii de proiectare, mentenanță și industrial moving.
Ne găsiți în Parcul Industrial Ploiești, pe strada Elipsei la numărul 2.

Clienți