Tipul si frecventa testarilor de electrosecuritate (PAT Testing) a echipamentelor sunt reglementate de Normativul I7/2011 (vezi Tab 8.4.). Anexa cu prevedere maxima pentru verificarile periodice.

Echipamente industriale și santiere de construcții Inspecție vizuală Inspecție și  testare
Echipamente fixe lunar 3 luni
Echipamente IT 6 luni 12 luni
Echipamente mobile lunar 3 luni
Echipamente portabile lunar 3 luni
Echipamente de mană lunar 3 luni
Pentru Școli Inspecție vizuală Inspecție și  testare
Echipamente fixe 12 luni 12 luni
Echipamente IT 6 luni 12 luni
Echipamente mobile 6 luni 12 luni
Echipamente portabile 6 luni 12 luni
Echipamente de mană 6 luni 12 luni
Echipamente de uz public Inspecție vizuală Inspecție și  testare
Echipamente fixe lunar 12 luni
Echipamente IT lunar 12 luni
Echipamente mobile săptămanal 6 luni
Echipamente portabile săptămanal 6 luni
Echipamente de mană săptămanal 6 luni
Tipul şi frecventa testărilor PAT?
Testările la electrosecuritate PAT a echipamentelor sunt:
  • inițiale (înainte de prima punere în funcțiune);
  • după interventie/reparatie;
  • după relocarea pe un nou amplasament;
  • după perioade prelungite de neutilizare;
  • periodice (conform Normativ I7/2011 8.4 Anexa cu prevederile maxime pentru verificările periodice).
Pentru Birouri Inspecție vizuală Inspecție și  testare
Echipamente fixe  24 luni luni 60 luni
Echipamente IT 6 luni 12 luni
Echipamente mobile 6 luni 12 luni
Echipamente portabile 6 luni 12 luni
Echipamente de mană 6 luni 12 luni
Pentru Hoteluri Inspecție vizuală Inspecție și  testare
Echipamente fixe lunar 12 luni
Echipamente IT lunar 12 luni
Echipamente mobile săptămanal 6 luni
Echipamente portabile săptămanal 6 luni
Echipamente de mană săptămanal 6 luni
De ce facem măsurători PRAM şi testări PAT?
  • Pentru că suntem instruţi și certificaţi să le facem şi pentru că deţinem echipamantele necesare efectuării măsuratorilor rezistenţei de dispersie a prizei de pământ şi testării în siguranţă a dispozitivelor electrice;
  • Măsuratorile şi testările trebuiesc sa fie efectuate de către persoane competente, în conformitate cu legislația și/sau cu practicile naționale, în scopul asigurării unei instalări corecte și a bunei funcționări a acestor echipamente de muncă și a garanta cerințele de securitate și de sănătate ale utilizatorilor.
  • Pentru că angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru siguranţa persoanelor şi a clădirilor precum şi a echipamentelor şi a aparaturii electrice conform Normativ I7/2011;
  • Dispoziţiile nationale (HG 1146/2006) sau cele obligatorii în ţările UE reglementează că proprietarul/angajatorul/administratorul companiei este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condițiile de instalare să fie supuse testări la electrosecuritate.

Evita neplacerile unui accident de natura electrica, accident ce se poate solda cu pagube materiale si/sau victime omenesti!