Testarea PAT
Verificarea periodică a echipamentelor de birou 

PAT Testing reprezintă testarea echipamentelor electrice de joasă tensiune și este reglementată la noi în țară prin Hotărârea de Guvern nr. 457/2003.
Scopul testării PAT este de a asigura securitatea utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune precum și de a preveni eventuale disfuncționalități ale acestor echipamente.

Acronimul PAT este prescurtarea din limba engleză a Portable Appliance Testing (Testarea Aparaturii Mobile). Testarea PAT poate să fie efectuată doar de electricieni autorizați.

pat+test+paralax+ok.jpg

Cine poate efectua o testare PAT?

În Romania, legislația în domeniu, spune că verificarile, testarile și încercarile efectuate în instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de personal al societăților comerciale atestate de ANRE și care sunt, la rândul lor, electricieni atestați ANRE minim grad IIB.

De ce trebuie să realizăm aceste verificări?

Normele de siguranță impun că aparatele electrice să fie sigure în exploatare pentru a împiedica vătămarea lucrătorilor, astfel toate echipamentele necesită testarea la intervale regulate pentru a asigura siguranța permanentă. Intervalul dintre încercări depinde foarte mult de tipul aparatului, dar mai ales de mediul în care este utilizat. Legea cere angajatorilor să se asigure că echipamentele electrice sunt menținute în stare bună de funcționare, pentru a preveni un eventual pericolul de natură electrică pentru utilizator. Dovada Testării PAT este obligatoriu să fie vizibilă pentru lucrători, în formă de informare “Testat PAT pentru siguranța electrică” și ” A nu se utiliza după …” Etichetele aplicate pe diferitele părți ale echipamentelor electrice utilizate. Testarea și inspecția aparaturii portabile, a echipamentelor, dar și instrumentele simple de mână folosite în efectuarea unor operații, trebuiesc inspectate vizual dar și din punct de vedere a rezistenței izolației. Aceaste testări și inspecții, se efectează în cadrul unui sistem de întreținere planificată privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

guvernul romaniei

Inspectoratul de stat în construcții

ex

AUTORIZAŢIE INSEMEX

anre

ATESTARE ANRE tip C1A și C2A

TUV Austria

SISTEM INTEGRAT ISO TUV Austria

Este o obligatie testarea PAT?

Testarea aparaturii portabile (Testarea PAT) este reglementată în legislație că o obligație, fiind o cerință privind întreținerea în siguranță a aparaturii portabile, dar și o dovadă de întreținere sistematică pentru toate echipamentele și aparatura portabilă.

Echipamente de testare special concepute pentru inspecții PAT, sunt în măsură să realizeze teste și încercări care să confirme că aparatul supus testării asigură siguranță în exploatare.
Legislația impune ca toate sistemele electrice (inclusiv aparate electrice) să fie menținute (în măsura care este posibil) pentru a preveni pericolele. Aceste testări și încercării ale instalației electrice sunt obligatorii pentru toate clădirile unde există angajați, fie că sunt clădiri publice sau particulare.

Intervalul de inspecție și testare a aparaturii portabile

Intervalul de inspecție a aparaturii portabile variază între trei luni pentru echipamentele utilizate în construcții, un an sau mai mult în funcție de uzură la care sunt supuse în exploatare. Este foarte important să avem un regim de întreținere pentru aparatele electrice.
Într-un mediu cu risc scăzut defectele cele mai periculoase pot fi găsite prin simplă verificare vizuală a aparatelor, urmărind semne evidente de deteriorare, cum ar fi cablurile roase. Descoperirea unor deteriorări reprezintă semnale de pericol potențial, pe care le puteți înlătura scoțând din uz acel aparat. De exemplu, în cazul în care cablul de alimentare este uzat sau ștecherul este spart, utilizatorii au nevoie să fie sfătuiți să nu folosească aparatul și să raporteze acest defect. Această informație poate fi afișată să zicem prin utilizarea unui poster sau într-o notă care să fie vizibilă tuturor angajaților. Verificările vizuale făcute de utilizator pot descoperii peste 90% din defectele aparaturii portabile. Chiar dacă nu prezintă deteriorări, aparatele portabile trebuiesc testate la intervale periodice pentru a măsura faptul că avem un grad de protecție adecvat.